Ваш браузер устарел, для просмотра данного веб-сайта и во избежание некорректной работы просим обновить браузер.

БҚКШ Жалпы шарттары

7888

Жалпы шарттар Клиентпен Банкте бір және одан көп Шотты ашумен, жүргізумен және жабумен байланысты, Жалпы шарттармен көзделген төлем қызметтерін және банк операцияларын жүзеге асыру салдарынан туындайтын Банк пен Клиент арасындағы қарым-қатынасты, сондай-ақ, Банк қызметтерін көрсетумен байланысты басқа мәселелерді реттейді. Клиент қажетті Шоттардың және/немесе банк қызметтерінің тізімін өз бетінше анықтайды.
Жалпы шарттар 2018 жылдың «05» желтоқсанынан бастап әрекет етеді.

«Bank RBK» АҚ банк қызметтерін көрсету шартының Жалпы шарттары


Ағымдағы шотты ашуға Өтініш

 

БҚКШ Жалпы шарттарымен Келісім
 

Заңды тұлғаның Жинақ шотын ашуға және Салымды орналастыруға өтініш (16.03.2020 ж. бастап күшіне енеді)