Ваш браузер устарел, для просмотра данного веб-сайта и во избежание некорректной работы просим обновить браузер.

Сыртқыэкономикалық қызмет қатысушыларына ескертпе

7888
Құрметті клиенттер– сыртқыэкономикалық қызмет қатысушылары!
Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасын сақтауға бағытталған процедуралар бойынша ескертумен осы жерде танысуды сұраймыз.