Ваш браузер устарел, для просмотра данного веб-сайта и во избежание некорректной работы просим обновить браузер.

БҚКШ Жалпы шарттары

7888

Банктік қарыз шартының / Кредиттік желіні ұсыну (ашу) туралы келісімнің/ кредиттеудің бөлшек бағдарламасы бойынша

(75 000 000 теңгеге дейін қаржыландыру барысында қолданылады) төлем (кредиттік) карточкамен (қосу шарты талаптарында)
Кредиттік лимитті ұсыну (ашу) туралы шарттың жалпы талаптарының Типтік нысаны Банк Басқармасының 30.10.2018ж. шешімімен
бекітілген (26.11.2018 ж. бастап әрекет етеді)


Банктік қарыз шартының / Кредиттік желіні ұсыну (ашу) туралы келісімнің/ кредиттеудің бөлшек бағдарламасы бойынша
75 000 000 теңгеге дейін қаржыландыру барысында қолданылады) төлем (кредиттік) карточкамен (қосу шарты талаптарында)
Кредиттік лимитті ұсыну (ашу) туралы шарттың жалпы талаптарының Типтік нысаны Банк Басқармасының 30.10.2018ж. шешімімен бекітілген
(30.04.2019ж. өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес) (30.04.2019 ж. бастап әрекет етеді)


Банктің директорлар Кеңесі 13.12.2019 ж. бекіткен (13.12.2019 ж. бастап әрекет етеді) кредиттеудің бөлшек бағдарламалары бойынша
(75 000 000 теңгеге дейін қаржыландыру кезінде қолданылады) төлем (кредиттік) карточкасы бойынша (қосылу шартының талаптарында)
кредит лимитін беру (ашу) туралы шарттың/банктік қарыз шартының жалпы талаптарының үлгілік нысаны»


«Bank RBK» АҚ жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету шартының Жалпы шарттары (19.12.2018 жылдан бастап әрекет етеді)

«Bank RBK» АҚ жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету шартының Жалпы шарттары (19.12.2018 жылдан бастап әрекет етеді,  17.01.2020ж. өзгертулер
мен толықтыруларға сәйкес
)

«Bank RBK» АҚ-дағы жеке тұлғалар үшін «Интернет-Клиент» жүйесіндегі қашықтықтан банктік қызмет көрсету келісім-шартының жалпы талаптары